Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

CHI TIẾT TIN

ĐẢNG, MẶT TRẬN, ĐOÀN THỂ

Đảng ủy xã Bình Phú tổ chức đối thoại với nhân dân

Tác giả: T.C.T

Thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị ban hành quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18 tháng 02 năm 2019 của Bộ chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân và xử lý những phản ánh kiến nghị của dân.

Từ ngày (04 -10) tháng 10 năm 2022 Đảng ủy xã Bình Phú đã tổ chức Hội nghị đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Bí thư, các đồng chí Phó bí thư với quần chúng nhân dân tại 04 thôn thôn trên địa bàn xã Bình Phú. Tại các Hội nghị đối thoại đã có hàng chục ý kiến phát biểu tập trung vào các nội dung về  công tác xây dựng nông thôn mới, quản lý tài nguyên - môi trường, an ninh trật tự... Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã đã trực tiếp trao đổi, giải trình đối với các ý kiến của nhân dân.


Có thể khẳng định, việc tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân là việc làm rất thiết thực, hiệu quả; được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ. Từ đó, công tác tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước thuận lợi hơn, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương. Điều quan trọng hơn cả là thông qua hoạt động đối thoại này đã tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền. 

    

T
Nguồn tin: VHXH

Các tin khác:

Text/HTML


THÔNG BÁO

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ


Liên kết web