Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

CHI TIẾT TIN

ĐẢNG, MẶT TRẬN, ĐOÀN THỂ

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết TW5 khóa XIII và các quy định của Đảng

Tác giả: T.C.T

Sáng ngày 23/8/2022 tại hội trường UBND xã Bình Phú, Đảng ủy xã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII và các quy định của Đảng.Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Long - Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy xã nhấn mạnh: nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 5 ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách. Đề nghị các đồng chí cán bộ, đảng viên dự Hội nghị tập trung lắng nghe, nghiên cứu, thảo luận chương trình, kế hoạch hành động, nắm chắc những nội dung cơ bản của các Nghị quyết và quy định của Đảng nhất là những điểm mới, những luận điểm cốt lõi, thể hiện sự phát triển về nhận thức và lý luận của Đảng trong các vấn đề.


Hội nghị đã học tập, quán triệt 04 Nghị quyết đó là: Nghị quyết số 18-NQ/TW  "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế ,chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta thành nước phát triển thu nhập cao”; Nghị quyết số 19-NQ/TW  “Nông nghiệp nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị Quyết số 21-NQ/TW “Tăng cường, củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên trong giai đoạn mới và Quy định 69-QĐ/TW ngày 06/07/2022 của Bộ chính trị về kỷ luật tổ chức Đảng, Đảng viên vi phạm.
Sau khi nghe Báo cáo viên truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII của Đảng, đa số các đồng chí cán bộ,  đảng viên đã nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản của các Nghị quyết và quy định của Đảng. Qua đây, giúp cán bộ, đảng viên nắm được chủ trương, chính sách lớn của Đảng đặc biệt những nội dung có liên quan đến công tác chuyên môn để áp dụng vào công việc thực tiễn./.

T
Nguồn tin: VHXH

Các tin khác:

Text/HTML


THÔNG BÁO

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ


Liên kết web