Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

CHI TIẾT TIN

ĐẢNG, MẶT TRẬN, ĐOÀN THỂ

Đảng ủy xã Bình Phú hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Tác giả: Nguyễn Văn Chiến

Sáng ngày 01/7/2022, Đảng ủy xã Bình Phú tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đến dự có Đ/c Nguyễn Mai, Phó trưởng ban Dân vận Huyện ủy.

     Theo báo cáo 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù có nhiều khó khăn, nhất là do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19, song Đảng ủy xã Bình Phú đã đoàn kết lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện các nhiệm vụ, thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa phòng, chống dịch Covid -19. Công tác tổ chức xây dựng đảng được tập trung lãnh chỉ đạo. Tổ chức rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031. Xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XIII “về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TU của Tỉnh uỷ khoá XXII về về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công tác cán bộ và kiện toàn tổ chức bộ máy giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

           Đảng ủy ban hành Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và chương trình công tác năm 2022, và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, trong 6 tháng đầu năm đã tập trung chỉ đạo đạt được nhiều kết quả cụ thể:

           - Chỉ đạo bầu cử Trưởng thôn, nhiệm kỳ 2022-2027 thành công.

           - Chỉ đạo Đại đội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đại hội Hội Cựu chiến binh, nhiệm kỳ 2022 - 2027 thành công.

           - Lập hồ sơ 04 quần chúng ưu tú để xem xét đề nghị kết nạp đảng viên mới.

           - Thực hiện Quyết định số 263-QĐ/HU ngày 28/04/2022 của BTV Huyện ủy Thăng Bình về việc điều động, phân công  đồng chí Lê Văn Thôi - HUV, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND đến nhận công tác Đảng ủy xã Bình Quế: giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Bình Quế, nhiệm kỳ 2020-2025 và Điều động đồng chí Nguyễn Thanh Long - HUV, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND Xã Bình Quế đến nhận công tác Đảng ủy xã Bình Phú: giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã  Bình Phú, nhiệm kỳ 2020-2025.

           - Đảng ủy đã thực hiện quy trình nhân sự và bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND xã, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Bố trí và sắp xếp lại một số chức danh công chức và không chuyên trách xã.

-  Xây dựng kế hoạch và triển khai Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng uỷ, nhiệm kỳ 2022- 2025.


    - Công tác kiểm tra, giám sát

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy xã tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ đảng viên, bằng việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, quán triệt, tổ chức thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ đảng viên; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên như tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết chuyên đề của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, huyện. Triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về công tác cán bộ”; duy trì nề nếp và chất lượng sinh hoạt các chi bộ cơ sở; Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của Điều lệ Đảng. Đã ban hành chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, BTV năm 2022 và chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát để triển khai thực hiện. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Đảng ủy tiến hành kiểm tra 02 chi bộ và 02 đảng viên. BTV Đảng uỷ đã kiểm tra 01 chi bộ và 02 đảng viên. UBKT Đảng uỷ kiểm tra 04 chi bộ về việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi  hành kỷ luật của Đảng 6 tháng đầu năm 2022. 

    - Về phát triển kinh tế
Tổng giá trị thu nhập ước đạt 100,7 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 6,04%, (Trong đó: Nông lâm thủy sản ước đạt 38,4 tỷ,giảm 1,06%; Công nghiệp - Xây dựng ước đạt 20,2 tỷ tăng6,24%; Thương mại - Dịch vụ ước đạt 42,2 tỷ tăng13,9%).tổng diện tích cây lúa gieo trồng đạt 347ha đạt 100%; năng suất 40 tạ/ha, công tác xây dựng cơ bản Phối hợp với Trung tâm phát triển quỷ đất huyện lập hồ sơ đền bù, giải phóng mặt bằng dự án khu dân cư phía Đông chợ Hà Châu. Tổ chức họp dân triển khai giải phóng mặt bằng dự án làm đường ĐH7.Triển khai thi công công trình kênh nối trạm bơm tổ 18 đi tổ 15.Triển khai thi công cấp phối đất đường giao thông nội đồng trên địa bàn xã với chiều dài 3,8km, san ủi mặt bằng làm đường giao thôn nông thôn 0,5 km...Công tác quốc phòng, quân sự địa phương đạt những kết quả nhất định, 100% thanh niên lên đường nhập ngũ, hoàn thành đăng ký nghĩa vụ quân sự các thanh niên độ tuổi 17 đúng yêu cầu,.. tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; Đảng ủy xã đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn, tổ chức tốt việc tiêm vắc xin phòng Covid – 19 cho Nhân dân; triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội; tình hình an ninh trật tự luôn ổn định và giữ vững.

   

     Trong 6 tháng cuối năm, Đảng ủy xã Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương khóa XIII gắn với đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Kết luận số 01- KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tăng cường đấu tranh phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình” về tư tưởng chính trị, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

          Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đẩy mạnh phát triển đảng viên mới đảm bảo về số lượng và chất lượng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là chất lượng đảng viên ở khu dân cư. Tăng cường công tác quản lý đảng viên làm ăn xa. Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nghiêm việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị năm 2022 đảm bảo theo đúng quy định. Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, quyết tâm hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.Tổng kết chương trình công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023./.     

N.V.C
Nguồn tin: VHXH

Các tin khác:

Text/HTML


THÔNG BÁO

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ


Liên kết web