Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

CHI TIẾT TIN

ĐẢNG, MẶT TRẬN, ĐOÀN THỂ

UBMTTQVN tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật về bảo vệ mội trường tại xã Bình Phú

Tác giả: Nguyễn Văn Chiến

Sáng ngày 22 tháng 6 năm 2002 UBMTTQVN tỉnh Quảng Nam Tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường và triển khai mô hình “Tôn giáo chung tay bảo vệ môi trường Xanh – Sạch – Đẹp” Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tại xã Bình Phú.

Về dự có Lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh Quảng Nam, UBMTTQVN huyện Thăng Bình, đại diện sỡ tài nguyên và môi trường, Lãnh đạo và các ban, ngành, hội đoàn thể tại địa phương và hơn 100 người dân và Phật tử chùa Phước Quang đến tham dự.

Hội nghị nhằm tuyên truyền kêu gọi, vận động cộng đồng thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần, túi ni lon khó phân hủy, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái;

Tạo sự chuyển biến trong nhận thức về bảo vệ môi trường, ngăn chặn và giảm thiểu ô nhiểm do sản phẩm nhựa sử dụng một lần, túi nilon khó phân hủy gây ra.

Phong trào phải được triển khai rộng khắp, phải có sự nỗ lực, chung tay của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp và người dân; Các hoạt động triển khai hưởng ứng phải đảm bảo phù hợp với điều kiện tình hình thực tế của địa phương, thiết thực, đạt kêt quả cao trong thời gian tới.


Sáng ngày 22 tháng 6 năm 2002 UBMTTQVN tỉnh Quảng Nam Tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường và triển khai mô hình “Tôn giáo chung tay bảo vệ môi trường Xanh – Sạch – Đẹp” Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tại xã Bình Phú.

Về dự có Lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh Quảng Nam, UBMTTQVN huyện Thăng Bình, đại diện sỡ tài nguyên và môi trường, Lãnh đạo và các ban, ngành, hội đoàn thể tại địa phương và hơn 100 người dân và Phật tử chùa Phước Quang đến tham dự.

Hội nghị nhằm tuyên truyền kêu gọi, vận động cộng đồng thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần, túi ni lon khó phân hủy, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái;

Tạo sự chuyển biến trong nhận thức về bảo vệ môi trường, ngăn chặn và giảm thiểu ô nhiểm do sản phẩm nhựa sử dụng một lần, túi nilon khó phân hủy gây ra.

Phong trào phải được triển khai rộng khắp, phải có sự nỗ lực, chung tay của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp và người dân; Các hoạt động triển khai hưởng ứng phải đảm bảo phù hợp với điều kiện tình hình thực tế của địa phương, thiết thực, đạt kêt quả cao trong thời gian tới.
N.V.C
Nguồn tin: VHXH

Các tin khác:

Text/HTML


THÔNG BÁO

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ


Liên kết web