Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

CHI TIẾT TIN

CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

Khai mạc kỳ họp lần thứ nhất HĐND xã Bình Phú khóa XIII nhiệm kỳ 2021-2026

Người đăng: Xã Bình Phú

Sáng ngày 22/6/2021 HĐND xã Bình Phú tổ chức khai mạc kỳ họp lần thứ nhất HĐND xã khóa XIII nhiệm kỳ 2021-2026, về dự kỳ họp có các Đ/C lãnh đạo huyện và 20 đại biểu HĐND xã khóa XIII nhiệm kỳ 2021-2026, kỳ họp với những nôi dung quan trọng về phát triển KT-XH đảm bảo QP-AN của xã nhà; đặc biệt qua kỳ họp lần này các vị đại biểu HĐND xã lựa chọn bầu ra các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND, các ban HĐND và các ủy viên UBND nhiệm kỳ 2021-2026; Với sự tập trung cao và tinh thần trách nhiệm các vị đại biểu HĐND xã khóa XIII nhiệm kỳ 2021-2026 đã bầu ra các chức danh như sau:
1. Các chức danh lãnh đạo HĐND:
- Ông: Châu Văn Đương - phó bí thư, chủ tịch HĐND xã khóa XII nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu giữ chức chủ tịch HĐND xã khóa XIII nhiệm kỳ 2021-2026, với số phiếu tín nhiệm 100%.
- Ông: Võ Đình Thắng - phó chủ tịch HĐND xã khóa XII nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu giữ chức phó chủ tịch HĐND xã khóa XIII nhiệm kỳ 2021-2026, với số phiếu tín nhiệm 100%.
- Ông : Trần Thanh Hải - phó bí thư đảng ủy được bầu giữ chức trưởng ban KT-XH HĐND xã khóa XIII nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu tín nhiệm 100%.
- Bà: Châu Thị Lan  - CC tư pháp - hộ tich được bầu giữ chức phó ban KT-XH HĐND xã khóa XIII nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu tín nhiệm 100%.
- Ông: Trương Công Thoại  - Bí thư đoàn TN được bầu giữ chức vụ trưởng ban pháp chế HĐND xã khóa XIII nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu tín nhiệm 100%.
- Ông: Nguyễn Quang Phúc - Phó chủ tịch UBMTTQVN xã được bầu giữ chức phó ban pháp chế HĐND xã khóa XIII nhiệm kỳ 2021-2026 với ssos phiếu tín nhiệm 100%.
2. Các chức danh lãnh đạo UBND:
- Ông:  Lê Văn Thôi  - Bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2016-2021 được bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu tín nhiệm 100%.
- Ông: Đoàn Ngọc Hùng - phó chủ tịch UBND xã nhiêm kỳ 2016-2021 được bầu giữ chức phó chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu tín nhiệm 100%.
- Ông Trần Thanh Lĩnh - xã đội trưởng và ông Lâm Mác Sin - trưởng công an xã được bầu giữ chức ủy viên UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026 vớ số phiếu tín nhiệm 100%.


Hình ảnh; Đ/C Lê Văn Thôi  - Bí thư đảng ủy phát biểu chỉ đạo kỳ họp


Hình ảnh: trao giấy chứng nhận đại biểu HĐND xã khóa XIII nhiệm kỳ 2021-2026


Hình ảnh: các vị đại biểu HĐND xã khóa XIII nhiệm kỳ 2021-2026
Nguồn tin: VHXH

Các tin khác:

Text/HTML


THÔNG BÁO

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ


Liên kết web