Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

CHI TIẾT TIN

CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

Kỳ họp thứ 14 HĐND xã Bình Phú, khóa 12, nhiệm kỳ 2016-2021

Người đăng: Xã Bình Phú

Ngày 29 tháng 4 năm 2021 Hội Đồng Nhân Dân xã Bình Phú khóa XII nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp lần thứ XIV (Tổng kết nhiệm kỳ); Kỳ họp đã đánh giá tổng kết lại việc thực hiện các nghị quyết của HĐND xã trong nhiệm kỳ qua, biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tốt, đồng thời đánh giá rút kinh nghiệm những tồn tại, phân tích nguyên nhân, những yếu tố tác động tích cực, tiêu cực đến việc thực hiện các nghị quyết trong nhiệm kỳ qua, để làm cơ sở vận dụng đưa vào NQ thực hiện phát triển KTXH bảo đảm ANQP của địa phương trong nhiệm kỳ đến (2021-2026)....


(Hình ảnh) Đ/C Lê Văn Thôi - Huyện ủy viên, đại biểu HĐND huyện tặng quà cho HĐND xã.


(Hình ảnh) Đ/C Châu Văn Đương - Chủ tịch HĐND xã khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 khai mạc kỳ họp.


(Hình ảnh) những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong nhiệm kỳ .
Nguồn tin: VHXH

Các tin khác:

Text/HTML


THÔNG BÁO

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ


Liên kết web