Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

CHI TIẾT TIN

CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

TẬP HUẤN TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN PHÂN LOẠI , GIẢM THIỂU RÁC THẢI TẠI NGUỒN

Người đăng: Xã Bình Phú

Ngày 13 tháng 4 năm 2021 Phòng tài nguyên & Môi trường huyện Thăng Bình phối hợp với UBND xã Bình Phú tổ chức lớp tập huấn triển khai đề án phân loại, giảm thiểu rác thải tại nguồn trên địa bàn huyện Thăng Bình giai đoạn 2020-2025; Thực hiện thí điểm tại xã Bình Phú, lớp tập huấn với sự tham gia hơn 60 hội viên nòng cốt của các hội đoàn thể và các ban ngành của xã, lớp tập huấn đã có nhiều ý kiến tham gia đóng góp xây dựng thức hiện đề án và những giải pháp tháo gở khó khăn trong công tác thực hiện đè án trong thời gian tới.

(Hình ảnh) Đ/C Lê Văn Thôi - BÍ Thư, Chủ Tịch UBND xã khai mạc lớp tập huấn


(Hình Ảnh) Lớp tập huấn
Nguồn tin: VHXH

Các tin khác:

Text/HTML


THÔNG BÁO

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ


Liên kết web