Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

CHI TIẾT TIN

CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

Khai mạc kỳ họp lần thứ 5 HĐND xã Bình Phú khóa XIII nhiệm kỳ 2021-2026

Tác giả: Nguyễn Văn Chiến

Sáng ngày 05 tháng 7 năm 2022  HĐND xã Bình Phú tổ chức kỳ họp thứ 5 HĐND xã khóa XIII nhiệm kỳ 2021-2026.

Tham dự kỳ họp có ông Lê Văn Thôi, chức vụ HUV Bí thư đảng bộ xã Bình Quế, đại biểu HĐND huyện khóa XII.

Về phía địa phương với sự tham gia của lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN và các Ban ngành, hội,đoàn thể của xã, cùng với 20 vị đại biểu HĐND xã khóa XIII tham dự.


Khai mạc kỳ họp

Nội dung chủ yếu của kỳ hop thứ 5 HĐND xã khóa XIII tập trung góp ý vào dự thảo các nghị quyết đã được HĐND xã soạn thảo ban hành; Báo cáo sơ lược tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; Trả lời ý kiến , kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 4 HĐND xã khóa XIII; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của đại biểu HĐND xã trong thời gian qua; Báo cáo thẩm tra của các ban HĐND xã, báo cáo dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và phân bổ ngân sách 6 tháng cuối năm 2022... kỳ họp được truyền thanh trực tiếp trên hệ thống truyền thanh của xã được đông đảo cử tri quan tâm.


Tổng quan kỳ họp
N.V.C
Nguồn tin: VHXH

Các tin khác:

Text/HTML


THÔNG BÁO

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ


Liên kết web