Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

CHI TIẾT TIN

CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

HĐND xã Bình Phú tổ chức kỳ họp lần thứ 3, khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Tác giả: Nguyễn Văn Chiến

Sáng ngày 24/12/2021 Hội đồng nhân dân xã Bình Phú tổ chức kỳ họp lần thứ 3, khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Qua kỳ họp các vị đại biể HĐND xã đã tập trung thảo luận, quyết định nhiều nội dung quan trọng để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội trong năm 2021 và tiến hành nhiều nội dung quan trọng khác.

HĐND xã đã thảo luận ghi nhận và đánh giá cao sự tích cực, năng động, quyết liệt của UBND xã trong công tác chỉ đạo điều hành trong thời gian qua; Trong năm 2021 có nhiều khó khăn, thách thức, hạn hán, thiên tai bão lũ, đặc biệt là đại dịch Covid-19 lần thứ 4 tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế, văn hóa, đời sống mọi mặt của nhân dân.

Trong bối cảnh đó dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND xã, sự vào cuộc đồng bộ kịp thời của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình ủng hộ, tham gia tích cực, đầy trách nhiệm của cử tri và nhân dân xã nhà, từ đó kinh tế phát triển khá, công tác Anh sinh xã hội, phúc lợi xã hội được quan tâm.

Làm tốt công tác lãnh, chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công, tạo không khí phấn khởi trong toàn thể nhân dân.

Công tác Quốc phòng- An ninh được giữ vững, đảm bảo được TTATXH trên địa bàn nhờ vậy đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân được nâng lên.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại hạn chế mà HĐND xã kỳ họp lần này củng đã thảng tháng thảo luận chỉ ra, phân tích đánh giá và dự báo nhũng thách thức trong tổ chức thực hiện cá chỉ tiêu kinh tế- xã hôi trong năm 2022.

Với những kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế đã được đại biểu HĐND xã phân tích làm rõ và thống nhất thông qua 8 Nghị quyết phát triển kinh tế, VHXH, đảm bảo QP-AN, giử vững TTATXH và các Nghị quyết quan trọng khác của địa phương trong năm 2022.../.


(Hình ảnh) Ông Châu Văn Đương- PBT, Chủ tịch HĐND xã phát biểu khai mạc kỳ họp

(Hình ảnh) Kỳ họp

(Hình ành) Ông Lê Văn Thôi - Huyện ủy viên, đại biểu HĐND huyện đứng cánh phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp
N.V.C
Nguồn tin: VHXH

Các tin khác:

Text/HTML


THÔNG BÁO

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ


Liên kết web