Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

CHI TIẾT TIN

CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

xã Bình Phú tổng kết nông nghiệp năm 2021

Tác giả: Nguyễn Văn Chiến

Sáng ngày 30/11/2021 UBND xã Bình Phú tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2021 và triển khai sản xuất nông nghiệp năm 2022. Hội nghị t/c đảm bảo thành phần và số lượng bảo đảm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.
Đ/C Đoàn Ngọc Hùng - PCT UBND - Trưởng ban nông nghiệp xã khai mạc hội nghị. qua báo cáo sản xuất nông nghiệp năm 2021 mặc dù gặp nhiều thiên tai dịch bệnh trên cây trồng và con vật nuôi nhưng kết quả năng suất trên cây lúa đạt tăng 374 tấn so với năm 2020. Tổng sản lượng cây có hạt tăng 350 tấn so với năm 2020; Bình quân lương thực đầu người năm 2021 là 990 kg/người, đạt 102,19% so với nghị quyết đề ra.
Tổng giá trị thu nhập từ Nông, Lâm Thủy sản năm 2021 ước đạt 62.898.000.000đ đạt 126,07% so với nghị quyết đề ra.
Tổng thu nhập bình quân đẩu người năm 2021 đạt 45,07 triệu đồng/ người/năm.
Hội nghị đã thảo luận nhận xét đanh giá những ưu, khuyết và rút ra những bài học kinh nghiệm để đặt ra những giải pháp có hiệu quả cao hơn cho sản xuất nông nghiệp năm 2022.
Hội nghi củng đã biểu dương khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có thành trong xuất sắc trong sản suất nông nghiệp năm 2021.../.

 

N.V.C
Nguồn tin: VHXH

Các tin khác:

Text/HTML


THÔNG BÁO

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ


Liên kết web