Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản tuyên tuyền

STTTên văn bảnNgày ban hành
1 V/v tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về chiến dịch tiêm vắc xin phòng chống COVID-19
Số/Ký hiệu: 131/VHTT-TTTT ; Người ký: Nguyễn Thị Hiền - Phó Trưởng phòng
Đã xem: 13 lượt

31/08/2022
2 V/v đẩy mạnh tuyên truyền công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
Số/Ký hiệu: 117/VHTT-TTTT ; Người ký: Nguyễn Thị Hiền - Phó Trưởng phòng
Đã xem: 22 lượt

15/08/2022
3 Công văn về việc tiếp tục tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện
Số/Ký hiệu: 09/VHTT-TTTT ; Người ký: Nguyễn Thị Hiền - Phó Trưởng phòng
Đã xem: 57 lượt

21/01/2021
4 Công văn số 11/BCĐ-VPĐPNTM ngày 10/10/2017 của Ban Chỉ đạo tỉnh V/v hướng dẫn lập thủ tục, hồ sơ đề nghị thẩm tra, thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2017-2020
Số/Ký hiệu: CV_11_BCĐ-VPĐPNTM ; Người ký: Lê Muộn
Đã xem: 234 lượt

10/10/2017
5 NGHỊ QUYẾT SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH VỀ LỆ PHÍ HỘ TỊCH, LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ CƯ TRÚ, LỆ PHÍ CHỨNG MINH NHÂN DÂN
Số/Ký hiệu: 28/2017/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Ngọc Quang
Đã xem: 182 lượt

19/07/2017
6 Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cố và tiếp công dân năm 2017
Số/Ký hiệu: 32/KH-UBND ; Người ký: Trương Kim Đông
Đã xem: 190 lượt

17/05/2017
7 Triển khai các hoạt động bảo về môi trường hưởng ứng ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2017
Số/Ký hiệu: 28/KH-UBND ; Người ký: Trương Kim Đông
Đã xem: 196 lượt

22/05/2017
8 Quyết định Ban hành chương trình công tác năm 2017 của UBND huyện Thăng Bình
Số/Ký hiệu: 447/QD-UBND ; Người ký: Chủ tịch - Hồng Quốc Cường
Đã xem: 183 lượt

15/03/2017
9 Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản luật
Số/Ký hiệu: 21/KH-UBND ; Người ký: Trương Kim Đông
Đã xem: 178 lượt

27/02/2017
10 Về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.
Số/Ký hiệu: 02/2017NĐ-CP ; Người ký: Nguyễn Xuân Phuc
Đã xem: 174 lượt

09/01/2017
11 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI MỘT SỐ LOẠI PHÍ, LỆ PHÍ THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
Số/Ký hiệu: 33/2016/NQ-HĐND ; Người ký: Nguyễn Ngọc Quang
Đã xem: 182 lượt

08/12/2016

 


THÔNG BÁO

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ