Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản xã

STTTên văn bảnNgày ban hành
1 Thực hiện công tác cải cách hành chính xã Bình Phú năm 2017
Số/Ký hiệu: 07a /KH-UBND ; Người ký: Trương Kim Đông
Đã xem: 307 lượt

25/01/2017
2 V/v Ban hành Nội quy cơ quan
Số/Ký hiệu: 145 /QĐ-UBND ; Người ký: Trương Kim Đông
Đã xem: 212 lượt

30/09/2016
3 Thành lập và phân công nhiệm vụ của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Số/Ký hiệu: 47 /QĐ-UBND ; Người ký: Trương Kim Đông
Đã xem: 200 lượt

15/03/2016
4 Về việc ban hành Quy chế tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo
Số/Ký hiệu: 32a /QĐ-UBND ; Người ký: Trương Kim Đông
Đã xem: 205 lượt

08/03/2016
5 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND xã Bình Phú
Số/Ký hiệu: 125 /QĐ-UBND ; Người ký: Trương Kim Đông
Đã xem: 198 lượt

21/09/2015

CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ